معرفی داوطلبانه شاگردان محمد علی طاهری به اوین ادامه دارد؛ چهار نفر دیگر خود را معرفی کردند

0
442

 

به گزارش خبرگزاری عرفان ( انا) صبح امروز ۲۷ آذر ماه چهار نفر دیگر به جمع کسانی که داوطلبانه خود را تحویل اوین داده اند تا از محمد علی طاهری حمایت کنند اضافه شد.

اسامی بازداشت شدگان بدین شرح است:
صبا میرزایی، عباس آخوند، مجید شاکری و سیما آقاجانی.

گفتنی است در هفته اخیر نیز ۳۷ نفر خود را تحویل اوین داده و به جنبش ” کوچ به اوین” پیوسته اند.

شعار شاگردان حامی محمد علی طاهری که در حمایت از او داوطلبانه بازداشت شده و اعتصاب غذا کرده اند، جمله ای با این مضمون است ” اگر اندیشیدن جرم است، ما هم مجرمیم.”