وخامت حال زندانیان حامی محمد علی طاهری در زندان؛ یک نفر به کما رفت

0
293

به گزارش خبرگزاری عرفان(انا)، الهه یاسی از شاگردان محمد علی طاهری که در هفته گذشته به همراه سی و هفت نفر دیگر داوطلبانه خود را به اوین معرفی و اعتصاب غذا کرده اند ، روز گذشته ۲۶ آذر ماه در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک به اغما فرو رفت.

هادی قمچیلی همسر الهه یاسی با اعلام این خبر گفت: ” از بین بازداشت شدگان هفته اخیر همه ۳۷ نفر اعتصاب غذای تر و چهار نفر اعتصاب غذای خشک هستند، که حال همه کسانی که اعتصاب خشک کرده اند وخیم است اما الهه یاسی همسرم به کما فرو رفته است اما رسیدگی درمانی و پزشکی مناسبی به او نشده است.”

گفتنی است صبح امروز با پیوستن چهار نفر دیگر به ” کوچ کنندگان به اوین” تعداد زندانی های داوطلب اوین در حمایت از محمد علی طاهری به ۴۱ نفر رسیده است.