معرفی داوطلبانه شاگردان محمدعلی طاهری به اوین ادامه دارد

0
161

به گزارش خبرگزاری عرفان ( انا)، با ادامه بازداشت غیر قانونی محمد علی طاهری، صبح امروز ۲۵ آذرماه گروهی دیگر از شاگردان او، در حمایت از معلم خود، داوطلبانه خود را تحویل اوین داده اند.

این حرکت که با عنوان “کوچ به اوین” از روز ۲۳ آذر ماه آغاز شده است، با شعار :” اگر اندیشیدن جرم است پس ما هم مجرمیم.” شکل گرفته است.

بنا بر گزارش ها، از از مراجعه کنندگان امروز به اوین فقط آقایان بازداشت شده و مسوولین اوین از بازداشت خانم ها خودداری کرده اند.

اسامی محرز شده کسانی که امروز خودشان را به اوین معرفی کرده و داوطلبانه بازداشت شده اند، تا این لحظه بدین شرح است: احمدرضا رهبر، علی گروسی، حسین دلیری، بهنام منصوریان و بهروز رشوند.

گفتنی است در روز ۲۳ آذر نیز یک گروه ۳۳ نفره خود را تحویل اوین داده اند که از همان روز اول اعتصاب غذای دسته جمعی را آغاز کرده اند.

نگاهی به نامه سرگشاده کوچ کنندگان به اوین، به رییس زندان

شاگردان محمد علی طاهری در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس زندان اوین اعلام کرده اند:
” اگر درمان شدن جرم است ما درمان شده ایم.
اگر تفکر در باب هستی و خالق جهان و تدبر در آیات قرآن کریم جرم است ما تفکر کرده ایم .
ما همه طاهری هستیم و همان راهی را رفته ایم که استادمان رفته و همان را می گوییم که او گفته و همان کاری را می کنیم که او کرده است و اگر داشتن چنین اندیشه ای جرم است با این منطق ما هم مجرم هستیم و باید ما هم زندانی شویم.”