وکلای محمد‌علی طاهری: دستور ممنوع الخروجی خود به خود منتفی است و مراجع قضایی نمی توانند مانع از خروج شوند

0
83

وکلای محمد‌علی طاهری: دستور ممنوع الخروجی خود به خود منتفی است و مراجع قضایی نمی توانند مانع از خروج شوند

به گزارش خبرگزاری عرفان و به نقل از کانال وکلای محمدعلی طاهری؛ به موجب نامه شعبه اول اجرای احکام دادسرای شهید مقدس اوین، رفع ممنوع الخروجی از کشور در خصوص دکتر محمد علی طاهری از دادستان کل کشور تقاضا شده است.

گفتنی ست به موجب مقررات، با خاتمه محکومیت محکومین، دستور ممنوع الخروجی خود به خود منتفی است و مراجع قضایی نمی توانند مانع از خروج شوند.