«محمدعلی طاهری» از زندان آزاد شد

0
97

در پی صدور حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر نقض آرای محکومیت قبلی و ادغام مجازات‌ها و تعیین ۷/۵ سال مجازات حبس، آقای «محمدعلی طاهری»، بنیانگذار عرفان حلقه و دو طب مکمل درمانی، پس از تحمل بیش از ۸ سال حبس، امروز ۳ اردیبهشت ۹۸ با نامه آزادی شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ شهید مقدس به زندان اوین رسما بدون قید و شرط از زندان آزاد شد.