×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - 21 آذر - 1398  
true
false

در حالی‌کە هنوز تلفات و مشکلات ناشی از زلزلە پاییز ۹۶ کرمانشاە بر جای خود باقی است، کانکسهای مردم همزمان با نوروز و فرا رسیدن سال نو در سیل فرو رفت.
در چند روز گذشتە همزمان استان های گلستان، مازندران، شیراز، کرمانشاە و… درگیر سیلاب شدە و متاسفانە بسیاری از هموطنان عزیزمان جان خود را از دست دادەاند و بسیاری از روستاهای شمال بە زیر آب رفتە است.

در کشور ایران متاسفانە در چند سال اخیر، بدلیل اجرای پروژەهای عظیم ویرانگر جنگل روبی، قطع بی‌ رویە درختان و قاچاق چوب‌ کە از عوامل اصلی فرسایش خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی است شاهد فجایع این‌چنینی می باشیم. انجام این پروژه ها درست در مناطق غرب‌ و شمال کشور کە جزو مناطق سیل خیزایران هستند، صورت گرفته است. ویرانگریهایی کە در چندسال اخیر از ‌طرف زمین خواران و قاچاق چیان چوب ‌و خاک کە با همدستی عوامل سپاە و درسکوت کامل مسئولین و بی توجهی رسانەها اتفاق افتادە تنها محدود بە این چند مورد نمی باشد. علاوە بر‌ این لطمات زیست محیطی، پرکردن رودخانەهای فصلی و تبدیل آنها بە خیابان و بزرگراه، بی توجهی بە تنوع و گونەهای حیوانی درمعرض انقراض، انتقال نابخردانە آب از منطقەای بە دیگر مناطق آن هم جهت مصارف صنعتی، انتقال آب شیرین بە شور، فروش دریاچە خزر، انتقال زبالەهای رادیو اکتیو و شیمیایی بە مناطق غربی کشور و دفن آنها درخاک و… از صدها موارد رفتارهای غیرعقلانی و جنایتکارانە رژیم با مشارکت مستقیم سپاە پاسداران در عرصە نابودی محیط زیست ایران است.

از این مسایل گذشتە برخوردهای تند و امنیتی با فعالین زیست محیطی و بە زندان انداختن آنها، شکنجه و تهدید کە در نهایت منجر بە قتل چند شخصیت مهم و برجستە فعال محیط زیستی در مریوان و زندان اوین شد، باعث شده که امروزە فعالیت در حوزە محیط زیست، بە شدت امنیتی و زیر ذرەبین سپاە پاسداران قرار بگیرد تا بدین صورت عوامل جنایتکار سپاه بتوانند بدون دغدغه ای به چپاول و آسیب به محیط زیست ادامه داده و اجازه هر گونه فعالیت، تحقیق و روشنگری را از فعالین این حوزه بگیرند.

در میهن عزیزمان ایران که سرشار از منابع طبیعی و ثروت های خدادادی با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر است، هر روز شاهد افزایش آمار بیکاری تحصیلکردگان و متخصصان زیست محیطی کشور هستیم. رشتەای کە کمترین توجهی در سازمانها، ادارات و مدارس بە آن نمیشود و در برنامەهای درسی جهت آموزش دانش آموزان برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کشور، هیچ تمهیدی اندیشیدە نشدە است.

با توجە بە اینکە ایران جزو کشورهای حادثە خیر از لحاظ مخاطرات طبیعی است و تقریباً هر ٤٠ سال یکبار سیلی ویرانگر اتفاق افتادە است که می بایست با توجە بە این شرایط، مطالعات گسترده ای در زمینە بلایای طبیعی انجام پذیرد، اما پروژەای نیست کە در سازمانهای اجرایی کشور بە صورت سیستماتیک و روشهای نوین علمی انجام شدە باشد. حتی بودجەای کە درسال ٩٨، بە سازمان مدیریت بحران کشور تعلق گرفتە است در مقایسە با چند سازمان مذهبی، تفاوت فاحشی دارد کە خود گویای اوضاع پریشان و نابسامان کشور میباشد. در حالی‌که بودجە حوزەهای علمیە ١٨٦٨میلیارد و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ٣٣٥میلیارد در نظر گرفته شده، بودجە سازمان مدیریت بحران کشور ١٠/٨ میلیارد می باشد! با این اوصاف دور از انتظار نیست که معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در سال ٨٩، بجای انجام وظایف محوله، از امضای تفاهمنامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی خبر دهد!!!

از نقطە نظر دکتر محمد علی طاهری بنیانگذار دو طب‌ مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی، اکوسیستم مجموعە بسیار بزرگی است، زندە است و هوشمند و هدفمند و سازمند و میداند چه کاری باید انجام بدهد و در درون خودش تصمیم میگیرد و آن تصمیمات را بە معرض اجرا میگذارد و از آن بهرە می برد. اگر اتفاقی افتاد مثل زلزلە ،آتشفشان و… یا انقراض گونەها، اکوسیستم با طراحی دیگری فقدان آن ها را جایگزین می کند تا تعادل حفظ شود. گرچە همیشە انسان سعی کردە است این تعادل را بە هم بزند اما اکوسیستم در جهت تعادل خودجهش و متاسیون انجام میدهد. ممکن است این متاسیون از دید انسان منفی باشد ولی از نظر اکوسیستم درجهت تعادل خودش است برای حفظ بقا! (محمدعلی طاهری، دانشگاە تهران)

دکتر طاهری همچنین در خصوص غضب الهی کە دستاویز عدەای جهت سرکوب و ترساندن مردم و جلوگیری از گسترش اگاهی شدە است و دکانی برای ادامە حاکمیت جهل وخرافات، اینگونە تحلیل می کنندکە: “غضب الهی بەمعنای عدم شناخت و فهم و درک ما نسبت بە قوانین حاکم بر جهان هستی می باشد. اگر شناخت کافی نسبت بە کنترل سیل نداشتە باشیم ویرانگر می گردد، اگر شناخت کافی نسبت بەزندگی در مناطق زلزلە خیز نداشتە باشیم ممکن است اسیب رسان باشد و مغضوب الیە میگردیم. مغضوب الیە کسی است کە بە شناخت، فهم و درک قوانین حاکم بر جهان هستی نرسیدە است. با افزایش میزان آگاهی و محو شدن جهل بە عنوان بزرگترین گناە بشر، بسیاری از مسایل طبیعی مفهوم غضب الهی را نخواهد داشت.”

وجود فرهیختگانی چون دکتر محمد علی طاهری و نظرات سازندە، جدید و مفید آنها، قطعا منافع و ساز و کار جماعت مافیایی قدرت و طمع را بە خطر انداختە است کە اینگونە شاهد پر شدن زندانهای کشور از فرهیختگان و مسند مدیریت کشور از نالایقان هستیم.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد