جعفری دولت آبادی، دادستان یا بیدادران ؟!

0
64

به گزارش خبرگزاری عرفان، در روزهای واپسین سال ۹۷ در حالیکه رسیدگی به پرونده دکتر محمدعلی طاهری، از هر جهت، چه به موجب شمول عفو عمومی سالانه رهبری و چه به موجب اعمال مقررات تجمیع مجازاتها و احتساب ایام بازداشت موقت، میبایست به آزادی بی قید و شرط ایشان می انجامید؛ آقای جعفری دولت آبادی باز هم با تاخیر عامدانه و عدم رسیدگی به موقع، موجب توقف روند آزادی بی قید و شرط دکتر محمدعلی طاهری گردید!

آقای دادستان در حالیکه از تعطیلات نوروزی خود در کنار خانواده لذت می برد؛ آزادی محمدعلی طاهری را بنام مرخصی نوروزی، به حصر خانگی چندروزه تبدیل کرد و با این اقدام غیر انسانی، نه تنها شخص آقای طاهری بلکه در حقیقت خانواده ایشان را نیز به این حصر نوروزی محکوم کرده، چرا که با توجه به تدابیر شدید امنیتی اعمال شده و ممنوع الملاقات بودن ایشان، خانواده شان نیز که بیش از ۸ سال دور از پدر و‌ همسر خود روزگار گذرانده اند؛ مجبور هستند برای بهره مندی از حضور چند روزه ایشان، به این حصر تحمیلی نوروزی تن دهند و‌ مسئولیت چنین ظلم آشکاری بر گردن جناب دادستان است.

هرچند که بررسی کارنامه دادستان تهران در قبال زندانیان عقیدتی سیاسی کشور نشان میدهد که وی در این منصب، نه تنها داد مظلومی را از ظالمی نستانده بلکه در این سالها، خود مصداق آشکار بیدادگری بوده است و مشخص نیست که داد چه کسی را از چه کسی می ستاند؟

حال بايد ديد كه این جناب به اصطلاح دادستانِ ظالمِ قانون شكن، با كدام پشتوانه و به دلگرمی چه کسی یا چه کسانی، اینچنین بی محابا نه تنها یکبار بلکه برای دومین مرتبه، فرمان رهبری یعنی بالاترین مقام حکومتی کشور را نیز زیر پا می گذارد!