توییت صفحه فارسی صدای آمریکا در حمایت از دکتر محمد علی طاهری و اشاره به نقض حقوق بشر در پرونده ایشان در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران

0
12

ارسال پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + هفت =