سپاسنامه مجموعه عرفان حلقه از گزارش «جاوید رحمان» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در نشست شورای حقوق بشر

0
78
جناب آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گزارش انتقادی حضرتعالي به تداوم نقض حقوق بشر در ایران که در تاریخ 27 فوریه به اطلاع عالیترین مرجع بین المللی رسید را مطالعه نمودیم. تحقیقات و بررسی های صورت گرفته که در تک تک بندهای این گزارش قید گردیده، نشان از شناخت صحیح شما از وخامت اوضاع داخلی و رفتارهای ظالمانه نظام جمهوری اسلامی در رابطه با آزاد اندیشان، اندیشمندان و مدافعان حقوق بشر در ایران دارد. به واقع جای بسی تقدیر و خرسندی است که با احساس مسئولیت و وجدان بیدار خود ، زمینه‌ی احقاق حقوق پایمال شده ‌ی اشخاص بي گناهي چون استاد عزیزمان، دکتر محمد علی طاهری را فراهم می نمایید. انجام فعالیت های انسان دوستانه‌ی شما و سازمان ملل متحد در جهت آزادی بیان، عقیده و اندیشه، بسیار ستودنی ست.
امید داریم که با تداوم و گسترش اینگونه اقدامات سازنده، بستر تحقق صحیح آزادی های انسانی و توجه به کرامت انسانی در نظام جمهوری اسلامی ايران مطابق منشور ملل متحد، مهیا گردد. گرچه تجربه نشان داده که در این سالها، سران حکومت ایران از مواضع قانون گریزانه و ناعادلانه خود عقب نشینی نکرده اند! مجموعه عرفان حلقه مراتب قدرداني و سپاسگزاري خود را جهت پيگيري و بررسي حقوق نقض شده استاد عاليقدر، دكتر محمدعلي طاهري، ابراز ميدارد. به اميد روزي كه كشور عزيزمان ايران در رده حاميان حقوق بشر بايستد و نه در گروه ناقضين حقوق اوليه انساني.از طرف مجموعه «عرفان حلقه-کیهانی»