سپاسنامه مجموعه عرفان حلقه از گزارش «انتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر

0
65
جناب آقای آنتونیو گوترش دبیر کل محترم سازمان ملل متحد با سلام؛ احتراما به استحضار می رسانیم گزارش اخیر جنابعالی که در چهلمین اجلاس شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شد را مطالعه نمودیم و جای بسی امیدواریست که این سازمان به مانند سالهای گذشته درک درستی از موارد نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته و همچنان مصرانه پیگیر اقدامات بشر دوستانه خود در این زمینه است. مجموعه عرفان حلقه، شاگردان و پیروان استاد «محمد علی طاهری» فرصت را مغتنم شمرده و مراتب سپاسگزاری و قدرداني خود را از این اقدامات صلح طلبانه و بررسي مجدّانه این سازمان و شخص شما در مورد پرونده استاد گرانقدر ما، دکتر محمدعلي طاهری اعلام میدارد و توجه خاص مقامات بين المللي عاليرتبه حقوق بشري به پرونده اين انديشمند ايراني كه به واقع کلکسیونی از انواع بی عدالتی ها و فسادهای سیستماتیک دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ايران را به نمايش گذاشته است؛ بسيار شايان تقدير است.
امید ما اینست که هیچ شخصی بخاطر اندیشه، قلم و کلامش مجازات نشود و احترام به موازین حقوق بشری از سوی همه دولتها و برای همه مردم دنیا محترم شمرده شود. که روزهای درد و رنج، پایان یابد و صاحبان اندیشه همانند استاد ما، دکتر محمد علی طاهری و دیگر زندانیان عقیدتی سیاسی بدون هیچ تهدید و فشاری با خلاقیت خود روزنه های فرهنگی و بینشی نوینی را به روی مردم دنیا بگشایند. به امید فردا، به امید روشنایی و به امید روزی که دیگر هیچ قلمی نشکند!از طرف مجموعه «عرفان حلقه-کیهانی»