اعتراض شاگردان محمد علی طاهری به ادامه بازداشت غیر قانونی استادشان

0
13

امروز دوشنه 12 آذر ماه سال 1397 تعدادی از شاگردان محمدعلی طاهری نسبت به ادامه بازداشت غیرقانونی استادشان معترض بوده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی می باشند

ارسال پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here

هجده − شانزده =