اعتراض شاگردان محمد علی طاهری به ادامه بازداشت غیر قانونی استادشان

0
231

امروز دوشنه 12 آذر ماه سال 1397 تعدادی از شاگردان محمدعلی طاهری نسبت به ادامه بازداشت غیرقانونی استادشان معترض بوده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی می باشند