بی‌خبری از وضعیت علی‌اصغر عباس‌نژاد

0
478

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا) از وضعیت علی‌اصغر عباس‌نژاد، از شاگردان محمدعلی طاهری که روز چهارشنبه ۸ ام آذرماه در پی هجوم نیروهای امنیتی به یک مهمانی دوستانه و شخصی دستگیر شده بود، هیچ خبری در دست نیست. نیروهای امنیتی پس از بازداشت، این شاگرد محمد‌علی طاهری را به مکان نامعلومی انتقال داده و هنوز اجازه هیچگونه تماسی به وی داده نشده است.