آزادی بی‌قید و شرط محمدعلی طاهری، تنها مطالبه شاگردان و هوادارن ایشان

0
336
آزادی بی‌قید و شرط محمدعلی طاهری، تنها مطالبه شاگردان و هوادارن ایشان

حکم اعدام محمدعلی طاهری با استناد به “بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری” از سمت شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی مجدد ارسال شد.
خبری که در ابتدا باعث مسرت است، اما نکاتی وجود دارد که نمی‌شود از آنها به سادگی عبور کرد.
برای دومین بار حکم اعدام آقای طاهری توسط دیوان عالی کشور نقض می‌گردد، حکم اول که با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر شده بود، با استناد به ماده‌ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی (محکوم کردن متهم به استناد قانون مؤخر التصویب) نقض و به دادگاه صادر کننده رای ارجاع داده می‌شود، همچنین قرار منع تعقیب در مورد چندین اتهام صادر و اعلام می‌گردد، اما دادگاه و مشخصا قاضی احمدزاده بدون توجه به حکم دیوان، مجددا با استناد به ماده ۲۸۶ که پیشتر توسط دیوان مردود اعلام شده بود، اقدام به صدور حکم اعدام برای دومین بار می‌کند.

خوشبختانه اینبار نیز حکم توسط دیوان نقض و با استناد به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه هم عرض ارجاع داده می‌شود؛ این بند تصریح می‌کند : “هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض می‌کند.”
نکته‌ی حائز اهمیت در این بند، صدور حکم غیرقانونی توسط قاضی احمدزاده و اصرار بر قانونی بودن آن از سمت ایشان بر اثر فشار دستگاه‌های امنیتی چون قرارگاه ثارالله است.
از طرفی با توجه به اینکه نزدیک به دوسال از بازداشت موقت آقای طاهری می‌گذرد، انتظار می‌رود تا رسیدگی مجدد به پرونده، حکم آزادی ایشان ولو به قرار وثیقه صادر گردد.

با تمامی این تفاسیر و ابراز خشنودی از نقض حکم غیرقانونی، همچنان مطالبه‌ی شاگردان، هوادارن آقای طاهری و تمامی فعالین مدنی و حقوق بشری، آزادی بی‌قید و شرط محمدعلی طاهری در اسرع وقت بوده و تا رسیدن به آن بر این امر مصرانه تاکید کرده و مطالبه خواهند کرد.

نویسنده :رکسانا حقیقت طلب