کتاب انسان از منظری دیگر به زبان انگلیسی،ویرایش دوم

0
1012

لینک دانلود کتاب انسان از منظری دیگر به زبان انگلیسی،ویرایش دوم

مقاله قبلیکتاب عرفان کیهانی(حلقه) به زبان انگلیسی
مقاله بعدیکتاب موجودات غیر ارگانیک به زبان انگلیسی
بر خوردهای امنیتی با محمد علی طاهری محقق و اندیشمند ایرانی و شاگردان او در سرتا سر ایران، چند سالی است که تبدیل به یکی از آشکارترین موارد نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. از طرفی نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با عرفان حلقه، در نوع خود منحصر به فرد بوده و جای بحث دارد. خبرگزارى اِنا - Erfan News Agancy - خبرگزارى اِنا سعى دارد با انتشار اخبار مربوط به حقوق بشر، بالاخص اخبار و تحلیل های موثق مرتبط با مجموعه عرفان حلقه، صدایی روشنگر بین رسانه های رسمی دنیا باشد.