کتاب عرفان کیهانی(حلقه) به زبان انگلیسی

0
2071

لینک دانلود کتاب عرفان کیهانی(حلقه) به زبان انگلیسی

مقاله قبلیکتاب بینش انسان به زبان انگلیسی
مقاله بعدیکتاب انسان از منظری دیگر به زبان انگلیسی،ویرایش دوم
بر خوردهای امنیتی با محمد علی طاهری محقق و اندیشمند ایرانی و شاگردان او در سرتا سر ایران، چند سالی است که تبدیل به یکی از آشکارترین موارد نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. از طرفی نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با عرفان حلقه، در نوع خود منحصر به فرد بوده و جای بحث دارد. خبرگزارى اِنا - Erfan News Agancy - خبرگزارى اِنا سعى دارد با انتشار اخبار مربوط به حقوق بشر، بالاخص اخبار و تحلیل های موثق مرتبط با مجموعه عرفان حلقه، صدایی روشنگر بین رسانه های رسمی دنیا باشد.