کتاب عرفان کیهانی با مقدمه دکتر منصوری لاریجانی

0
1280

لینک دانلود کتاب عرفان کیهانی با مقدمه و تنظیم جایگاه عرفان کیهانی در عرفان اسلامی توسط دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی

مقاله قبلیکتاب عرفان کیهانی محمدعلی طاهری دفتردوم
مقاله بعدیکتاب عرفان کیهانی محمدعلی طاهری دفتر دوم
بر خوردهای امنیتی با محمد علی طاهری محقق و اندیشمند ایرانی و شاگردان او در سرتا سر ایران، چند سالی است که تبدیل به یکی از آشکارترین موارد نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. از طرفی نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با عرفان حلقه، در نوع خود منحصر به فرد بوده و جای بحث دارد. خبرگزارى اِنا - Erfan News Agancy - خبرگزارى اِنا سعى دارد با انتشار اخبار مربوط به حقوق بشر، بالاخص اخبار و تحلیل های موثق مرتبط با مجموعه عرفان حلقه، صدایی روشنگر بین رسانه های رسمی دنیا باشد.