کتاب عرفان کیهانی محمدعلی طاهری دفتر اول

0
364

لینک دانلود کتاب عرفان کیهانی دفتر اول

مقاله قبلیکتاب سایمنتولوژی محمدعلی طاهری
مقاله بعدیکتاب عرفان کیهانی محمدعلی طاهری دفتردوم
بر خوردهای امنیتی با محمد علی طاهری محقق و اندیشمند ایرانی و شاگردان او در سرتا سر ایران، چند سالی است که تبدیل به یکی از آشکارترین موارد نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. از طرفی نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با عرفان حلقه، در نوع خود منحصر به فرد بوده و جای بحث دارد. خبرگزارى اِنا - Erfan News Agancy - خبرگزارى اِنا سعى دارد با انتشار اخبار مربوط به حقوق بشر، بالاخص اخبار و تحلیل های موثق مرتبط با مجموعه عرفان حلقه، صدایی روشنگر بین رسانه های رسمی دنیا باشد.