تجمع گروهی از شاگردان محمدعلی طاهری در اعتراض به صدور حکم اعدام برای او

0
213

گروهی از اعضا عرفان حلقه به همراه تنی چند از شهروندان ساکن انگلیس در یک گردهمایی، اعتراض خود را نسبت به صدور حکم اعدام برای آقای طاهری اعلام کردند.