نامه سرگشاده سه‌هزار تن از شاگردان محمدعلی طاهری به دادگاه انقلاب

0
320

با گذشت بیش از دو هفته از آخرین جلسه دادگاه محمدعلی طاهری و عدم صدور حکم، در حالیکه که شنیده ها حاکی از تهدید، ارعاب و تطمیع قاضی پرونده است، سه هزار تن از شاگردان محمدعلی طاهری در نامه ای سرگشاده اعتراض خود را نسبت به اعمال فشار بر قضات پرونده محمدعلی طاهری اعلام کردند. در این نامه با اشاره به اعمال فشار از سوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بر قضات دادگاه انقلاب اسلامی، آمده است که به دلیل فشار جریان‌های امنیتی آقای احمدزاده نمی‌توانند نسبت به آزادی آقای طاهری با توجه به صدور قرار منع تعقیب و نقض حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور تصمیم بگیرند. این نامه همچنین به ایجاد ارعاب و تهدید بر قضات پرونده بنیانگذار عرفان حلقه از سوی نهادهای امنیتی اشاره داشته است.
بنا بر گزارش خبرگزاری عرفان، در بخشی از این نامه آمده است که “مبادا تصمیمی از سوی دادگاه انقلاب گرفته شود که موجب زیر پا گذاشتن منشور عدالت نهاد قضایی و اصول مسلم دادرسی بی‌طرفانه و استقلال قضایی و عمل به قوانین و مقررات گردد”.
رونوشت این نامه نیز به ریاست قوه قضاییه، ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، ریاست دادگاه انتظامی قضات و ریاست شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است.