نامه سرگشاده “کمپین الف مثل استاد” خطاب به معاندین محمدعلی طاهری

0
428

کمپین الف مثل استاد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به معاندین محمدعلی طاهری، در قرارگاه ثارالله و دسیسه سازان و توطئه گران در پرونده بنیانگذار عرفان حلقه هشدار داده که: “این سکوتمان نه به دلیل ترس از ظلم و شقاوت، که امیدبه اجرای حق و عدالت است.”

متن این نامه سرگشاده که در اختیار خبرگزاری عرفان قرار گرفته را در ادامه بخوانید:

✍️ به نام خدا
پیش از هر چیز سلام و طلب خیر، چون استادمان به ما آموخت حتی به دشمن مهر بورزیم و اسائه ادب نکنیم.
می دانیم که تا به حال از هیچ توطئه و دسیسه ای برای از بین بردن محمد علی طاهری دریغ نداشته اید، می دانیم که چگونه حتی با استناد به دروغ و اباطیل برای استادمان پرونده سازی کرده اید.
اما باز به پیروی از آموزه های ایشان و در جهت دوری از ایجاد فضای متشنج ،مصالح ملی و همچنین به امید آزادی برحق آقای طاهری، از انتشار و رسانه ای کردن بسیاری از موارد خودداری کرده ایم، اما ….
اما، هشدار که این سکوتمان نه به دلیل ترس از ظلم و شقاوت، که امیدبه اجرای حق و عدالت است.
مبادا که در اجرای حق و عدالت تزویر و سالوسی در کار آید، که خدای نکرده آن زمان میعاد آزمایش آخر و الست عاشقان مکتب عشق و حقیقت است.
لذا، در این زمان که به صدور حکم نزدیک است، روشن و واضح بیان می داریم که هر حکمی غیر از آزادی استاد عزیزمان، نه تنها مورد قبول ما نمی باشد، که به منزله پایان صبر و شکیبایی ما در برابر بی عدالتی های روا شده به آزاد مرد دربندمان می‌باشد.
هر آنچه تا به حال بر استاد و شاگردانش گذشت، گذشته است، اما هشدار که هم اینک هر تزویری از سوی شما،جزای همه آنچه کرده اید را به یک باره به دنبال خواهد داشت. هشدار که هر روز روز جزاست و وعده الهی روشنگری مکر فریبکاران و پیروزی حق و عدالت بر شمشیر است.