آزادی موقت یکی از مربیان عرفان حلقه

0
305

جواد سلامی، مربی ترم اول کلاس های عرفان حلقه، به همراه آقای رجبی ساعاتی پیش آزاد شدند.

بنا به گزارش‌های رسیده به خبرگزاری عرفان، این دو تن با سپردن قرار کفالت به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، به صورت موقت آزاد شدند.

ماموران امنیتی با یورش به محل کلاس عرفان در شهر تبریز این دو تن را به همراه شاگردان‌شان دستگیر کرده بودند.
این دو تن به همراه دیگر بازداشتی‌ها به مکان نامعلومی منتقل شده بودند، که پس از ساعاتی شاگردان آنها آزاد شدند.