زری مافی آزاد شد!

0
382

زری مافی از مربیان عرفان حلقه که روز سه شنبه ٣ مرداد ١٣٩۶ درکرج بازداشت شده بود، عصر روز چهارشنبه ۴ مرداد آزاد شد.
بنا به اخبار رسیده به خبرگزاری عرفان، خانم مافی روز سه شنبه هنگام پیاده روی درپارکی در فردیس کرج توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
تا کنون اطلاعاتی مبنی بر علت و یا محل بازداشت خانم مافی در دست نیست.