مهدی و حسین رجبیان به مرخصی اعزام شدند

0
388

مهدی و حسین رجبیان، دو برادر محبوس در بند هفت زندان اوین که در رابطه با فعالیت هنری تحمل حبس می‌کنند، دوم خردادماه به مرخصی اعزام شدند.

مهدی و حسین رجبیان، دوم خردادماه ۱۳۹۶، از بند هفت زندان اوین به مرخصی چهار روزه اعزام شدند.

این دو برادر زندانی در بهمن‌ماه ۱۳۹۵، سپس فروردین‌ماه ۱۳۹۶، نیز به مرخصی اعزام شده بودند، همچنین مهدی رجبیان بصورت جداگانه در آذرماه ۱۳۹۵، به مرخصی اعزام شده بود.

مهدی و حسین رجبیان، هشتم فروردین‌ماه ۱۳۹۶، از بند هشت زندان اوین به مرخصی “چهار روزه” اعزام شدند. اندکی پیش از آن نیز مهدی رجبیان به مرخصی ۴ روزه اعزام شد. همچنین این دو برادر ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، به مرخصی ۳ روزه اعزام شدند که این مرخصی توسط دادستانی، دو روز تمدید شد.

لازم به یادآوری است مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی، در مهرماه ۱۳۹۲، در دفتر کارشان در ساری بازداشت شدند، آنها به مدت ۱۸ روز در مکان نامشخص نگهداری شدند و تحت آزار و اذیت و قرار گرفتند و سپس به بند دو الف بازداشتگاه سپاه پاسداران منتقل شدند و پس از دو ماه انفرادی و بازجویی در بند دو-الف سپاه، با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

یوسف عمادی، مهدی و حسین رجبیان آذرماه ۱۳۹۴، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هر کدام به شش سال حبس تعزیری و جریمه‌ی نقدی محکوم شدند که این احکام در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه تقلیل یافت. این دو برادر زندانی شانزدهم خردادماه ۱۳۹۵، جهت اجرای حکم سه سال حبس تعزیری خود را به زندان معرفی کردند.

آنها در همه مراحل رسیدگی از داشتن وکیل محروم بودند و در جلسه دادگاه تجدیدنظر، قاضی به آنها گفته بود که داشتن وکیل “بی معنی ” است و مجبور به ارائه توضیحات کامل هستند. با وجود تاکید آنها مبنی بر اینکه اعترافات تحت فشار اخذ شده است، این اعترافات دوباره به عنوان مدرک محسوب شدند.

منبع: Free Rajabian Brothers