بیانیه جمعی از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو اتهامات امنیتی از پرونده‌های فعالین صنفی

0
125

هزاران معلم و کارگر و فعال صنفی از اقصی نقاط کشور در حمایت از خواسته‌های انسانی و قانونی اسماعیل عبدی طوماری را امضا کردند و در چهارشنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۶، تحویل قوای سه گانه و مراجع ذیربط شد.

در طی این ۲۶روز اعتصاب عبدی ده ها تشکل صنفی و مدنی طی بیانیه‌هایی ضمن حمایت از مطالبات عبدی خواستار توجه مقامات بوده اند.

نظر به شرایط خطیر جسمانی و همچنین عوارض اعتصاب طولانی مدت اسماعیل عبدی و همچنین خواست ده ها هزار نفر برای رسیدگی به وضعیت این معلم برجسته، ما معلمان و کارگران بعنوان امضاکنندگان این بیانیه ضمن پای فشردن بر آزادی بی قید و شرط ایشان خواستار برچیده شدن اتهامات امنیتی از پرونده‌های قضایی ایشان و کلیه فعالین صنفی و مدنی هستیم.

بدیهی است چنانچه این خواست ما مورد توجه مقامات اجرائی و قضائی کشور قرار نگیرد ما حق اعتراضات گسترده از قبیل تجمع و تحصن و اعتصاب غذا در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی را در برابر دوربین‌های رسانه‌ای برای خود محفوظ می‌داریم و بدین‌وسیله اعلام می‌کنیم در صورت عدم آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل عبدی و توجه به خواست میلیون‌ها کارگر و معلم مبنی بر پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی، مسئولیت تبعات اقدامات اعتراضی‌تر ما برعهده مقامات دولت جمهوری اسلامی است.

 

اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:

۱-علی ایران نژاد/معلم

۲-مجتبی ابطحی/معلم

۳-شاپور احسانی راد /کارگر

۴-شیث امانی/کارگر

۵-بهنام ابراهیم زاده/کارگر

۶-نسرین بهمن پور/معلم

۷-محمد حسن پوره/معلم

۸-محمد جراحی/کارگر

۹-هاشم خواستار/معلم

۱۰-ناهید خداجو/کارگر

۱۱-محمد رضا حکیم الهی /معلم

۱۲-داوود رضوی/کارگر

۱۳-واله زمانی/کارگر

۱۴-سارا سیاپور/معلم

۱۵-محمود صالحی /کارگر

۱۶-جعفر عظیم زاده/کارگر

۱۷-علی فروتن/معلم

۱۸-عزیزقاسم زاده/معلم

۱۹-مجتبی گودرزی/معلم

۲۰-اسکندرلطفی/معلم

۲۱-رضامسلمی/معلم

۲۲-جوانمیر مرادی/کارگر

۲۳-پروین محمدی /کارگر

۲۴-علی نجاتی/کارگر

منبع: اتحادیه آزاد کارگران ایران