انتقال ۱۱ زندانی از جمله یک نوجوان جهت اجرای حکم اعدام

0
204

یازده زندانی محکوم به مرگ در زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. “مهدی بهلولی” که در زمان ارتکاب قتل ۱۷ سال داشته است نیز در بین این زندانیان است.

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، یازده زندانی در زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شدند تا طی روزهای آینده حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود. این زندانیان غالباً با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده‌اند و در صورتی اعدام می‌شوند که شاکیان پرونده حاضر به دادن مهلت و یا رضایت کامل نشوند.

یکی از زندانیانی که جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده “مهدی بهلولی” نام دارد که در زمان ارتکاب قتل تنها ۱۷ سال سن داشته است. وی ده روز پیش نیز یک بار به سلول انفرادی منتقل شده بود که با مهلت شاکی پرونده برای تهیه دیه به سلول خود بازگشته بود.

هویت دو تن دیگر از این زندانیان “مجید آقا رحیمی” و “علی مالکی” احراز شده است که هردو از بند ۱ زندان رجایی شهر بوده‌اند.

گفتنی است، طی روزهای اخیر خانم عاصمه جهانگیر؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، خانم آگنس کالامارد؛ گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه، و آقای به نیام مزمور؛ رئیس کمیته حقوق کودک، در بیانیه مشترکی خواستار توقف فوری حکم اعدام “مهدی بهلولی” و “پیمان برنده” شده بودند.

منبع: سازمان حقوق بشر ایران