محمد علی طاهری در مورد شکایت به دادسرای انتظامی قضات؛ اگر مسوولی ناآگاهانه در ظلم به من همراهی کرده باید آگاه شود تا بعدا مدعی نشوند خبر نداشتیم

0
155


در حالی که روز یک‌شنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۵محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی «مهر» خبر از تصمیم به شکایت موکلش از قاضی پرونده، به دادسرای قضات داده است، یک منبع نزدیک به محمد علی طاهری از دلیل او به این تصمیم به خبرگزاری اِنا گفته است؛ بنا بر این گزارش، محمد علی طاهری از ٧ مهر تا امروز با ٩٧ روز اعتصاب غذا، که یکی  از طولانی‌ترین اعتصاب غذاها را داشته، اعلام کرده است:« تکلیف شرعى و قانونى من ایجاب مى کند براى جلوگیرى از ظلم و تعدى به حقوق شرعى و قانونى خود قیام و اقدام کنم.»

محمد علی طاهری تاکید کرده است:« اگر کسانى در ظلم به من اقدام کردند و مسؤلینى ناآگاهانه از این ظلم حمایت کردند، من وظیفه دارم ظلم رواشده را اطلاع رسانى کنم تا کسى با ظلم ظالم همراهى نکند زیرا ساکتین، در ظلم ظالم شریکند و عقوبت اعمال خود را بر اساس عدالت و حکمت بالغه الهى، در دنیا و آخرت خواهند دید و کسانى که مسؤلیت شرعى و قانونى رعایت مردم را دارند، نتوانند مدعى شوند که ما نمى‌دانستیم، نهایتا اگر شکایاتم به نتیجه ظاهرى نرسید، بى گمان در تاریخ ثبت خواهد شد و آیندگان به شایستگى داورى خواهندکرد.»

گفتنی است وکیل محمد علی طاهری در گفت و گو با مهر گفته است:« موکلم همچنان در زندان است و برای حضور در دادگاه از زندان اعزام نمی شود و با توجه به مسائل دیگر در این پرونده احتمال شکایت به دادسرای انتظامی قضات وجود دارد و این کار را انجام می دهیم.»